Aansprakelijkheid

AHC Comptuers kan de beschikbaarheid en juistheid van al de op de internetpagina www.ahccomputers.nl voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Media Markt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan AHC's opzet of grove schuld.

Disclaimer

De gegevens over AHC Computers op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Media Markt te verstrekken. De informatie die AHC computers aan u ter beschikking stelt op deze website, is zorgvuldig door AHC computers samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Ondanks bovenstaande kan AHC Computers u niet garanderen dat de informatie op deze website op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor door u geleden schade in verband met informatie op deze website wordt door AHC Computrs dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld van een medewerker van AHC computers
Hoekstraat 7 - 5374GA - Schaijk - Openingstijden: [Ma t/m Vrij 9:00 tot 12:30 - 13:30 tot 18:00] - [Za 9:00 - 13:00] - [Zondag Gesloten]